+31 (0) 6 82 66 36 38


Algemene voorwaarden 2019

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Helgstrand Holland als opdrachtnemer enerzijds en de eigenaar en/of diens vertegenwoordiger van de te dekken/insemineren merrie, opdrachtgever anderzijds, terzake een dekovereenkomst. De verplichting waartoe opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is, is een inspanningsverplichting en daarmee geen resultaatsverplichting.