+31 (0) 6 82 66 36 38


Algemene dek- en betalingsvoorwaarden 2019

Download Algemene dek- en betalingsvoorwaarden 2019
Helgstrand Holland algemene dek- en betalingsvoorwaarden 2019

 • Tot 1 april kan er sperma besteld worden tussen 8:00 en 9:00 uur op maandag, woensdag en vrijdag.
 • Vanaf 1 april kan er van maandag tot en met vrijdag sperma besteld worden tussen 8:00 en 9:00 uur.
 • Het sperma van de hengsten die in Denemarken gestald staan, wordt de volgende dag op het einde van de dag geleverd. Er geld één dag levertijd.
 • Het sperma van de hengsten die in Duitsland gestald staan, wordt nog op dezelfde dag, in de middag geleverd.
 • Bij de bestelling moeten naam en levensnummer van de merrie doorgegeven worden, het volledige adres van de merriehouder en tevens het afleveradres.
 • Het dekgeld wordt in 2 delen gefactureerd. Na de eerste bestelling wordt het eerste deel van het dekgeld zijnde het starttarief ad €300 en de kosten voor verzenden en gezondheidscertificaat in rekening gebracht.
 • De verzendkosten zijn in het weekend hoger en worden doorberekend aan de merriehouder.
 • Bij elke verzending worden er transportkosten en certificaatkosten in rekening gebracht. De transportkosten vervallen als het sperma zelf wordt afgehaald.
 • Het tweede deel wordt berekend als de merrie 70 dagen drachtig is of wanneer er geen gust verklaring van een officiële erkende dierenarts is ontvangen.
 • Voor de guste merrie dient voor 1 oktober 2019 een schriftelijke gust verklaring van een officieel erkende dierenarts te worden ingeleverd/opgestuurd, anders vervalt de gustregeling en dient het 2e deel van het dekgeld ook te worden voldaan.
 • Het is de plicht van de merriehouder om Helgstrand Holland te informeren/op de hoogte te stellen wanneer de merrie niet drachtig is.
 • Wij berekenen de kosten (dekgeld, verzendkosten, certificaten) rechtstreeks door aan de merriehouder.
 • Wij werken niet met commissies of onkostenvergoedingen voor het insemineren.
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De distributeur van Helgstrand Dressage is Helgstrand Holland.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen zal het factuurbedrag verhoogd mogen worden met aanmaningskosten, conform de WIK en BIK ingevolge het Besluit normering incassokosten en wordt tevens wettelijke(handels-)rente doorbelast vanaf vervaldatum factuur.
 • Het dek seizoen eindigt op 15 augustus 2019.
 • Helgstrand Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor te trage of (te) late levering van de bestelde sperma. Helgstrand Holland aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins, anders dan door grove schuld en/of nalatigheid.
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.  Gefactureerd wordt door Reesink Horses BV te Eibergen.  De distributeur van Helgstrand Dressage is Helgstrand Holland.
 • Alle opdrachten worden uitgevoerd onder vigeur van deze dek- en betalingsvoorwaarden. Deze dek- en betalingsvoorwaarden worden integraal bijgevoegd aan de opdrachtbevestiging. De merriehouder heeft derhalve kennis kunnen nemen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaar zich akkoord met de voorwaarden.

Diepvriessperma

 • Helgstrand Holland verkoopt geen losse rietjes, alleen drachtigheden. Het dekgeld wordt betaald per drachtige merrie.
 • Niet gebruikte rietjes blijven ten alle tijden in eigendom van de leverancier Helgstrand Dressage. Deze dienen dan ook te worden geretouneerd aan het einde van het dekseizoen of kunnen tegen betaling alsnog worden gebruikt. De kosten van retournering worden rechtstreeks door de vervoerder gefactureerd.

Merriebegeleiding

 • Wij verzorgen geen merriebegeleiding en inseminatie.

Kortingen

 • Wij hanteren de volgende kortingen. De korting geldt op het tweede deel van het dekgeld:
  • Bij 2 merries 10% korting
  • Bij 3-4 merries 15% korting
  • Bij 5 of meer merries 20% korting
 • Er wordt géén korting gegeven op het dekgeld van Revolution.

Overige bepalingen

 • Gustverklaringen van louter officieel erkende dierenartsten dienen vóór 1 oktober 2019 in ons bezit te zijn. Voor guste merries wordt het starttarief met een bedrag van €300 in rekening gebracht, evenals de verzend -en certificaatkosten per bestelling. Het tweede tarief wordt niet in rekening gebracht, de bedragen zijn exclusief btw.
 • Is of wordt er geen gustverklaring opgestuurd en ontvangen, is de merriehouder automatisch het 2e gedeelte van het dekgeld verschuldigd en wordt deze in rekening gebracht.
 • De merriehouder heeft ten alle tijde meldingsplicht. Mocht blijken dat er afstammelingen zijn waarvoor geen dekgeld is betaald heeft Helgstrand Dressage het recht om alsnog betaling te verlangen van het 2e gedeelte van het dekgeld. En voor elke niet gemelde afstammeling, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van €2500 per afstammeling wat niet is aangemeld of geregistreerd bij Helgstrand Holland.